Företaget

Företaget startade 1992, och är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF.
Vi besitter en lång erfarenhet av yrket, vi är "din rådgivare" när det gäller ekonomi och företagande.

Verksamhet

Redovisning
- Bokföring
- Fakturering
- Leverantörsbetalningar
- Lönehantering
Bokslut
Deklaration
Ekonomiska konsultationer
Skatterådgivning


Kontakta oss

Ingemar Bjursell
Algotsvägen 2
935 32 NORSJÖ
Tel: 0918 - 253 33
Fax 0918 - 253 53
Mobil: 070 - 630 61 69
Epost (från):*

Meddelande: